+++Past Performances+++
<<Back
<<List>>
 

>performances of No.20 "Ogon jidai (kari) " [The golden age] in JAPAN
by MUGENSHA THEATRE COMPANY Date 21/6-1/6, 2007
Venue Attoractors Studio
Director So-un KOTAKEBAYASHI
Producer MUGENSHA THEATRE COMPANY
Sponsor Association of Suginami-ku culture / interchange Suginami-ku /
Koenji Awaodori Ren Association /
Koenji Pal Shopping Mall Promoting Association /
Masakatsu KANEKO /
ATTRACTORS
Cast Yoshiharru Masuda / Akiyo Yokokawa / Makoto Saito / Hiromi Kasuga / Masako Koshino / Nao Kusumi / Masaki Takahashi
Lighting Koru ITO
Sound Nouto AOI
Costume&Set Shohey YAMASHITA
Costume Maker Chieko IKARASHI
Photo Shohey YAMASHITA
Special Thanks Hosen OIKAWA
Shinji FURUKAWA
Yasuo HORI
 <<Back
<<List>>